Vũ trụ liên tục giãn nở

Vũ trụ liên tục giãn nở

Vũ trụ không ngừng mở rộng. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn có quan điểm khác nhau về tốc độ giãn nở vũ trụ.

'Bóng ma' chết chóc từ không gian: Nỗi sợ nguyên thủy của loài người

'Bóng ma' chết chóc từ không gian: Nỗi sợ nguyên thủy của loài người

Càng đi sâu vào khám phá vũ trụ, các nhà khoa học càng nhìn thấy những hiểm họa đe dọa sự an toàn của Trái...

11 liên quan

Thiên thạch khổng lồ đang bay vùn vụt về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào...

Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào...

Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào...

Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào...

Thiên thạch lớn gấp 20 lần Kim tự tháp Giza đang bay về phía Trái Đất

Một thiên thạch 'có khả năng gây nguy hiểm' với kích cỡ lớn hơn Kim tự tháp Giza sẽ đi qua Trái Đất vào...