Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

Hành động của các Bộ trưởng sau lá phiếu tín nhiệm: Soi rọi bản thân

48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã có kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, có những vị tư...

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

Kết quả phiếu và mức độ tín nhiệm đã phản ánh sát với thực tiễn, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thầm...

Danh sách đầy đủ kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Chiều nay, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh theo thứ tự các khối: Chủ tịch nước;...

48 liên quan

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Nhiều giải pháp bảo đảm phát triển bền vững

Ngày 24-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước hàng năm và giữa kỳ.

ĐBQH: Người được tín nhiệm cao phải xứng tầm chính trị gia

Chiều nay 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm. Bên hành...

48 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải giữ cân đối ngân sách

Tại buổi thảo luận ở tổ ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần phải sử dụng đúng mức, hiệu quả...

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều mai (25-10).

Hôm nay 24/10: Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TTTT, bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm

Ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tiếp tục làm việc về công tác nhân sự.

48 liên quan