Những phản hồi thiếu thuyết phục của UBND tỉnh Điện Biên

Những phản hồi thiếu thuyết phục của UBND tỉnh Điện Biên

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải loạt bài viết phản ánh về những nghi vấn gian lận trong đấu thầu tại Gói thầu...

1 liên quan

Góc nhìn luật sư về nghi vấn gian lận Gói thầu số 3 đường Na Sang - thị trấn Tủa Chùa

Góc nhìn luật sư về nghi vấn gian lận Gói thầu số 3 đường Na Sang - thị trấn Tủa Chùa

UBND tỉnh Điện Biên cần sớm có chỉ đạo lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành kiểm tra lại những nghi vấn, khuất...

531 liên quan

Biến hóa số liệu, trúng gói thầu trăm tỉ ở Điện Biên

Biến hóa số liệu, trúng gói thầu trăm tỉ ở Điện Biên

Mỗi dự án, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 lại có số liệu doanh thu trong cùng một năm khác nhau....

364 liên quan

Điện Biên: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Điện Biên: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Dự án đường Na Sang (Km146+200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km 452+300/QL.6) - thị trấn Tủa Chùa - Huổi...

18 liên quan

Làm trái quy định của Chính phủ!

Làm trái quy định của Chính phủ!

Theo quy định, việc lấy đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án phải xin phép và được sự đồng ý của Chính...

3 gói thầu lớn bị tố cản trở mua HSMT tại Điện Biên: Dư luận đang chờ kết quả xử lý

3 gói thầu lớn bị tố cản trở mua HSMT tại Điện Biên: Dư luận đang chờ kết quả xử lý

Sáng ngày 1/3/2018, Ban QLDA các công trình giao thông tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Ban QLDA GT Điện Biên) sẽ...