Dấu hiệu khai khống hồ sơ để trúng gói thầu trị giá hơn 130 tỷ đồng?

Dấu hiệu khai khống hồ sơ để trúng gói thầu trị giá hơn 130 tỷ đồng?

Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 - Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển là đơn vị trúng thầu...

5 liên quan

Kỳ 6: Lộ nghi vấn giả hồ sơ năng lực để trúng thầu

Kỳ 6: Lộ nghi vấn giả hồ sơ năng lực để trúng thầu

Ban quản lý Dự án giao thông tỉnh Điện Biên đã nhanh chóng làm thủ tục để tạm ứng trên 43 tỷ đồng cho Doanh...

395 liên quan

Phát lộ 'khai man' trong hồ sơ đấu thầu

Phát lộ 'khai man' trong hồ sơ đấu thầu

i chiếu hồ sơ do Ban QLDA các công trình giao thông Điện Biên cung cấp cho phóng viên với thực tế ghi nhận...

123 liên quan

Dự án đường xóa sổ hàng chục hecta rừng, đấu thầu xong mới xin ý kiến Thủ tướng

Dự án đường xóa sổ hàng chục hecta rừng, đấu thầu xong mới xin ý kiến Thủ tướng

Dự án con đường dài 48 km ở Điện Biên sẽ xóa sổ hàng chục héc ta rừng. Trong khi tỉnh Điện Biên rất khẩn trương...

4 liên quan

Kỳ 5: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Kỳ 5: Dự án phê duyệt theo kiểu 'tiền trảm, hậu tấu'…

Đứng thứ 9 trong số 17 dự án mà tỉnh Điện Biên đang xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi mục đích sử...

3 liên quan

Làm trái quy định của Chính phủ!

Làm trái quy định của Chính phủ!

Theo quy định, việc lấy đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án phải xin phép và được sự đồng ý của Chính...

5 liên quan