Điều kiện kinh doanh hàng hải có gì mới?

Điều kiện kinh doanh hàng hải có gì mới?

Một số điều kiện kinh doanh về đào tạo thuyền viên, dịch vụ hàng hải được Chính phủ điều chỉnh tại Nghị...

3 liên quan

Quy định mới về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Quy định mới về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về...

3 liên quan

Những quy định mới về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về...

Quy định mới về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về...

3 liên quan

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh rà soát bằng cấp của cán bộ

Quy định người buôn cổ vật phải có bằng đại học: Chưa thỏa đáng sẽ khó khả thi

Vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư...

1 liên quan

Xu thế không người lái: Những rào cản cần lường trước

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra rất nhiều triển vọng nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức. Thực...

Có trình độ đại học chuyên ngành trở lên mới được hành nghề mua bán di vật, cổ vật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh...

Phần II: Những rào cản cần lường trước

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra rất nhiều triển vọng nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức. Thực...

Sửa điều kiện cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều...