TP Hồ Chí Minh bao giờ thì trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế?

TP Hồ Chí Minh bao giờ thì trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế?

Tại Diễn đàn Kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2019 (HEF 2019) chính quyền TP đã đưa ra Đề án 'Phát triển TP Hồ Chí...

10 liên quan

Cần chủ trương và chính sách mang tính quốc gia

Cần chủ trương và chính sách mang tính quốc gia

Chủ trương xây dựng Đề án 'Phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính (TTTC) khu vực và quốc tế' là việc làm...

1 liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11, quyết định nhiều vấn đề về tổ chức, cán bộ

Khai mạc Hội nghị Trung ương 11, quyết định nhiều vấn đề về tổ chức, cán bộ

Sáng nay, 7/10, Hội nghị Trung ương 11 đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

10 liên quan

Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận về nhiều văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XIII

Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận về nhiều văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XIII

Hôm nay (7/10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn...

52 liên quan

Khả năng vượt mục tiêu tăng trưởng rõ nét hơn

Khả năng vượt mục tiêu tăng trưởng rõ nét hơn

Từ kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dự kiến năm...

103 liên quan

Thủ tướng: Tiếp tục cải cách thể chế là một đột phá chiến lược cần thiết

Thủ tướng: Tiếp tục cải cách thể chế là một đột phá chiến lược cần thiết

Sáng 1/10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng...

58 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khát vọng phát triển cũng phải có cơ sở

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Khát vọng phát triển cũng phải có cơ sở

Sáng nay (1/10), Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ...

58 liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Khát vọng tăng trưởng cũng phải có cơ sở'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Khát vọng tăng trưởng cũng phải có cơ sở'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, theo số liệu thống kê mới nhất, dự kiến cả năm tăng trưởng...

4 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng chủ trì họp thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng

Sáng 1/10, Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng...

4 liên quan

Các nguyên lãnh đạo góp ý về Chiến lược kinh tế xã hội

Các nguyên lãnh đạo góp ý về Chiến lược kinh tế xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã lắng nghe ý kiến của...

10 liên quan

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Hôm nay (ngày 7/10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Dự kiến, trong một tuần làm việc, Trung ương...

52 liên quan