Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)

Sen Thượng là xã biên giới, được thành lập tháng 4-2009 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên...

72 liên quan

Đảm bảo tính thực chất trong sinh hoạt chi bộ

Đảm bảo tính thực chất trong sinh hoạt chi bộ

Việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, với sự tập trung chỉ đạo thực...

62 liên quan

Chi hội Luật gia CATP Hà Nội góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Chi hội Luật gia CATP Hà Nội góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Sáng 24-7, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. GS-TS...

Chi hội Luật gia CATP Hà Nội góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Chi hội Luật gia CATP Hà Nội góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Sáng 24-7, Chi hội Luật gia CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Quảng Ninh

Quảng Ninh là tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, có vị trí kinh tế, địa chính trị chiến lược. Đảng bộ tỉnh...

146 liên quan

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa ở Kim Bảng

Thực hiện chủ trương nhất thể hóa ở Kim Bảng

Từ nhiều năm trước, huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã triển khai thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi...