Nhiều hoạt động trước giờ khai mạc Đại hội MTTQVN lần thứ IX

Nhiều hoạt động trước giờ khai mạc Đại hội MTTQVN lần thứ IX

Trong khuôn khổ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, ngày 18/9, Đoàn Chủ tịch, các Trưởng đoàn đại...

42 liên quan

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra từ ngày 18-20/9

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ IX sẽ diễn ra từ ngày 18-20/9/2019,...

42 liên quan

Đồng bào Công giáo có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội MTTQVN

Đồng bào Công giáo có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội MTTQVN

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn bà con giáo dân có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào...

28 liên quan

Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày 26-27/3, Ủy ban MTTQVN huyện Yên Mô tổ chức đại hội đại biểu MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019-2024....

3 liên quan

Đóng góp dự thảo lịch sử MTTQVN tỉnh giai đoạn 1930-2015

Ngày 12-3, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ I đóng góp dự thảo lịch sử MTTQVN tỉnh giai đoạn...

16 liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức Đại hội MTTQVN các cấp

UBMTTQVN tỉnh vừa tổ chức hội nghị lần thứ XIII, khóa IX (nhiệm kỳ 2014-2019). Dịp này, UBMTTQVN tặng bằng...

1 liên quan

Đại hội điểm Ủy ban MTTQVN xã Long Tân

Sáng 14-12, Ủy ban MTTQVN xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ...

6 liên quan

Vĩnh Thành phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của UBMTTQVN xã Vĩnh Thành (Châu Thành) và các tổ chức thành viên có nhiều chuyển...