Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

6 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

6 liên quan

Học viện Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Học viện Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

6 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng nền tài chính Việt Nam hội nhập, lành mạnh và bền vững

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng nền tài chính Việt Nam hội nhập, lành mạnh và bền vững

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

6 liên quan

Điều động, bổ nhiệm 2 Thiếu tướng quân đội

Điều động, bổ nhiệm 2 Thiếu tướng quân đội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ...

128 liên quan

Chủ tịch nước quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch nước quyết định về công tác cán bộ

Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm cấp tướng cho 5 cán bộ quân đội, trong đó có 1 Thiếu tướng được thăng...

75 liên quan

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng'(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay...

33 liên quan

Người cán bộ Kiểm sát tự rèn luyện bản thân theo lời dạy của Bác

Người cán bộ Kiểm sát tự rèn luyện bản thân theo lời dạy của Bác

Mười chữ vàng cán bộ kiểm sát phải: 'Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn' mà Bác Hồ đã...

4 liên quan

Bài 5: Dũng khí của người cách mạng

Bài 5: Dũng khí của người cách mạng

Bản thân việc nêu gương đã là một phạm trù khó định lượng. Việc nêu gương bằng phẩm chất trung thành, sự kiên...

14 liên quan

Bài 4: Lời tuyên thệ và cam kết chính trị trước nhân dân

Bài 4: Lời tuyên thệ và cam kết chính trị trước nhân dân

Đọc kỹ bản Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính...

33 liên quan

Bổn phận của người nêu gương

Bổn phận của người nêu gương

Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy...

86 liên quan

Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng 'nổi tiếng' của tôi

Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng 'nổi tiếng' của tôi

Ngẫm cho cùng, lời giải cho nan đề 'đạo đức xuống cấp' trước hết đặt lên vai những người gánh trách nhiệm,...

45 liên quan

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 10/1947, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc'. Tác phẩm ra đời...

1 liên quan

'Viên gạch hồng' của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, Vĩnh Long

'Viên gạch hồng' của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, Vĩnh Long

Chúng tôi thân thương gọi là 'viên gạch hồng' bởi sự ấm áp, vững chắc tỏa ra từ anh. Tôi muốn nói đến đồng...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: 'Cán bộ là cái gốc của mọi công việc'(1), 'là những người đem chính...

2 liên quan

Thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng du học sinh ngoài nước

Thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị cho quần chúng du học sinh ngoài nước

Giáo dục và kêu gọi cộng đồng du học sinh cảnh giác trước thủ đoạn tuyên truyền, lôi kéo vào các hoạt động...

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên

Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo...

164 liên quan

Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Không phải cứ viết lên trán chữ 'cộng sản' là được dân yêu

Sẽ không còn những cán bộ lãnh đạo chỉ biết ra rả rao giảng đạo đức mà hành động khác hẳn? Đó là kì vọng lớn...

86 liên quan

Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ phải là người có đức, có tài lớn, tức phải là người có tác...

86 liên quan

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Bổ sung kiến thức, kinh nghiệm về công tác tổ chức cho các bộ chuyên môn xây dựng Đảng

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 12/10, tại Hà Nội, Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức năm 2018...

89 liên quan

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm và công sức...

3 liên quan

Cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn công tác tổ chức Đảng

Cập nhật kiến thức mới về lý luận và thực tiễn công tác tổ chức Đảng

Sáng 8-10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Lễ khai giảng...

33 liên quan

Góp phần đưa công tác cán bộ thực sự trở thành 'then chốt của then chốt'

Góp phần đưa công tác cán bộ thực sự trở thành 'then chốt của then chốt'

Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng ta khẳng định: phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm,...

86 liên quan

Gương mẫu đi đầu - sứ mệnh của người đảng viên

Bàn về nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:...

164 liên quan

Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác về sự nêu gương

Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác về sự nêu gương

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (diễn ra từ ngày 2 đến 6-10) sẽ thảo luận, thông...

86 liên quan

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

121 liên quan

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TCCS - Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người...

3 liên quan

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội thi tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức Hội thi tuyên truyền, học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục lời Bác Hồ dạy đối với cán bộ, chiến sỹ quân đội, xây dựng mục tiêu, lý...

96 liên quan

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

'Hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi được bổ nhiệm', Chỉ thị số...

2 liên quan

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

149 liên quan