Lợi ích của người đảng viên phải ở trong tổ chức

60 năm đã qua, nhưng tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng...

114 liên quan

Vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

Vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' ra đời tháng 12-1958, do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết với bút danh Trần Lực, đăng...

45 liên quan

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và làm gương mẫu cho quần chúng

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và làm gương mẫu cho quần chúng

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' ra đời trong bối cảnh toàn dân ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền...

114 liên quan

Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin

LTS: Nhân kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' (12-1958 / 12-2018), từ số...

14 liên quan

Căn cốt để phòng và chống 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Căn cốt để phòng và chống 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ

Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng nói chung, vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ,...

51 liên quan

Một tấm gương sống & một trăm bài diễn văn

Một tấm gương sống & một trăm bài diễn văn

1. Có thể nói, trong cuộc sống của mỗi người ai cũng đều phải có trách nhiệm nêu gương. Trong phạm vi gia...

3 liên quan

Xây dựng uy tín người cán bộ chính trị trong BĐBP theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng uy tín người cán bộ chính trị trong BĐBP theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn bộ đội ta là phải làm sao cho dân tin, dân mến, dân yêu...

3 liên quan

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức,...

36 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao Huân...

4 liên quan

Học viện Tài chính cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

Học viện Tài chính cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Học...

21 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo tại Học viện Tài chính

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

21 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

21 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Học viện Tài chính

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

21 liên quan

Học viện Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Học viện Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam...

21 liên quan

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng' với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm 'Đạo đức cách mạng'(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay...

90 liên quan

Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng 'nổi tiếng' của tôi

Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng 'nổi tiếng' của tôi

Ngẫm cho cùng, lời giải cho nan đề 'đạo đức xuống cấp' trước hết đặt lên vai những người gánh trách nhiệm,...

53 liên quan

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viện cấp cao 3 học tập, làm theo 'Sửa đổi lối làm việc' của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tháng 10/1947, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm 'Sửa đổi lối làm việc'. Tác phẩm ra đời...

1 liên quan

Gương mẫu đi đầu - sứ mệnh của người đảng viên

Bàn về nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh triệt để xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:...

173 liên quan

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Đảng viên phải làm gì trước nguy cơ diễn biến, suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

102 liên quan

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

'Hết năm 2021, 100% CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ trước khi được bổ nhiệm', Chỉ thị số...

2 liên quan

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

99 liên quan

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

2 liên quan

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Chỉ thị 28 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

99 liên quan

Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Đẩy mạnh bồi dưỡng CBCCVC trước khi bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

25 liên quan

Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo,...

25 liên quan

Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác tại Khối Doanh nghiệp Trung ương

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

102 liên quan

Bắc Giang: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Bắc Giang: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu...

102 liên quan

Huyện Chương Mỹ: Trao Huy hiệu Đảng cho 226 đảng viên đợt 2/9

Huyện Chương Mỹ: Trao Huy hiệu Đảng cho 226 đảng viên đợt 2/9

Sáng 22/8, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2/9. Dự buổi lễ có...

7 liên quan

Bác Tôn - tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Bác Tôn - tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

ng chí Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cán bộ lãnh đạo: Suốt đời cần,...

14 liên quan

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018) là chiến sĩ cách mạng kiên trung, mẫu mực, là người con ưu...

2 liên quan

Hội thảo khoa học 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'

Hội thảo khoa học 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'

Ngày 19-8-2018, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề 'Chủ tịch...

36 liên quan

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888-20-8-2018) : Bác Hồ, Bác Tôn - Tình bạn thân thiết, thủy chung

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888-20-8-2018) : Bác Hồ, Bác Tôn - Tình bạn thân thiết, thủy chung

Khi có thể, vào chiều một ngày thứ bảy trong tháng, Bác Hồ mời Bác Tôn sang nhà sàn dùng cơm. Bác Hồ ra tận...

10 liên quan

Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ thanh tra

Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ thanh tra

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng tại buổi lễ trao quyết định và cấp thẻ cho 59...

1 liên quan