Đảng bộ PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II mở rộng, Khóa X

Đảng bộ PV GAS tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II mở rộng, Khóa X

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày...

7185 liên quan

Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí

Đảng bộ PV GAS hướng tới Đại hội đại biểu điểm ngành Dầu khí

Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Dầu...

234 liên quan

PV GAS: Giữ vững vai trò Đảng bộ xuất sắc, tổ chức tốt Đại hội điểm của Đảng bộ PVN

PV GAS: Giữ vững vai trò Đảng bộ xuất sắc, tổ chức tốt Đại hội điểm của Đảng bộ PVN

Tại Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại...

290 liên quan

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm việc với PV GAS

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm việc với PV GAS

Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2020 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Tập đoàn Dầu...

6 liên quan

Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 1
Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 2
Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh 3

Đại hội Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về việc triển khai Đại hội...

1 liên quan