Sản xuất sạch hơn phải được xem là chiến lược liên tục tại mỗi doanh nghiệp

Sản xuất sạch hơn phải được xem là chiến lược liên tục tại mỗi doanh nghiệp

Ông Lê Xuân Thịnh, Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam cho biết, sản xuất sạch hơn phải được xem là...

6 liên quan

Doanh nghiệp tăng nội lực phát triển bền vững

Doanh nghiệp tăng nội lực phát triển bền vững

Không ít doanh nghiệp ngần ngại trong đầu tư cho chiến lược phát triển bền vững vì đòi hỏi nguồn lực tài chính...

68 liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là hai khâu chốt yếu của tái sản xuất xã hội quyết định tính bền vững của tăng...

Doanh nghiệp Việt: Hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thông qua các chương trình, dự án thúc đẩy sản xuất sạch hơn, hơn 1.000 doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện...

6 liên quan

Sản xuất và tiêu dùng bền vững, trách nhiệm không chỉ của doanh nghiệp

Sản xuất và tiêu dùng bền vững là một trong những phương thức hiệu quả nhất để đạt được sự cân bằng các lợi...

6 liên quan

Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Đó là chủ đề hội thảo do Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Viện Hanns Seidel...

6 liên quan

Doanh nghiệp Việt hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Các chuyên gia nhìn nhận trên thực tế trong tiêu dùng, nhất là tiêu dùng cuối cùng của người dân ở Việt Nam...

1 liên quan

Nên sửa đổi Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như thế nào?

Nên sửa đổi Nghị định 21 hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như thế nào?

Bộ Công Thương đang gấp rút rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21 qui định chi tiết và biện pháp...

1 liên quan