Bị tố cáo nhận 12 tỷ bất thành, 3 cán bộ không được bổ nhiệm lại

Bị tố cáo nhận 12 tỷ bất thành, 3 cán bộ không được bổ nhiệm lại

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã cho thôi chức vụ, không bổ nhiệm lại đối...

6 liên quan

Không bổ nhiệm lại 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án ở Tổng cục Biển và Hải đảo

Không bổ nhiệm lại 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng 'chạy' dự án ở Tổng cục Biển và Hải đảo

2 trong số 3 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải Đảo thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) không được bổ nhiệm...

Bị 'tố' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án, 3 cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo thôi điều hành công việc

Bị 'tố' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án, 3 cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo thôi điều hành công việc

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã không bổ nhiệm lại hoặc thôi tham gia...

6 liên quan

Không bổ nhiệm lại cán bộ dính 'nghi án' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án

Không bổ nhiệm lại cán bộ dính 'nghi án' nhận 12 tỉ đồng chạy dự án

Trong 3 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ đồng tiền chạy dự án, hai người không...

6 liên quan

Vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án: Không bổ nhiệm lại 3 cán bộ

Vụ Tổng cục Biển, Hải đảo bị tố nhận 12 tỷ chạy dự án: Không bổ nhiệm lại 3 cán bộ

Tổng cục Biển và Hải đảo đã ra quyết định không bổ nhiệm lại đối với 3 cán bộ liên quan vụ tố nhận 12 tỷ...

Không bổ nhiệm lại 'sếp' Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỉ chạy dự án

Không bổ nhiệm lại 'sếp' Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỉ chạy dự án

Một cán bộ thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12...

1 liên quan