Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Số thu từ các sắc thuế nhằm hạn chế, sản xuất tiêu dùng sản phẩm gây nguy hại với môi trường cũng bị cho là...

5 liên quan

Sử dụng công cụ thuế hiệu quả

Sử dụng công cụ thuế hiệu quả

Sáng 11/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo 'Công bố kết quả...

15 liên quan

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Số thu từ các sắc thuế nhằm hạn chế, sản xuất tiêu dùng sản phẩm gây nguy hại với môi trường cũng bị cho là...

5 liên quan

Đề xuất tăng thu, mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường

Đề xuất tăng thu, mở rộng đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường

Cho rằng số thu từ thuế bảo vệ môi trường chưa tương xứng với những tổn hại do sản xuất, tiêu dùng gây ra,...

15 liên quan

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Tăng thuế bảo vệ môi trường: Nên hay không nên?

Số thu từ các sắc thuế nhằm hạn chế, sản xuất tiêu dùng sản phẩm gây nguy hại với môi trường cũng bị cho là...

2 liên quan

Sử dụng chính sách thuế hướng tới nền kinh tế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Sử dụng chính sách thuế hướng tới nền kinh tế tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Sáng 11/3, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý Kinh...