Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh với nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh với nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam

Ngày 19/7 tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua Nghị quyết miễn...

4 liên quan

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài...

4 liên quan

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Sáng 19/7, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn...

7 liên quan

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Tại ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, các đại biểu đã thống nhất và thông qua...

4 liên quan

Miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

Miễn nhiệm hàng loạt chức danh của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

Sáng nay (19/7), HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng...

4 liên quan

Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND ông Lê Phước Hoài Bảo

HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh và miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND...

7 liên quan

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND với ông Lê Phước Hoài Bảo

HĐND tỉnh Quảng Nam đã miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh, cho thôi làm đại biểu HĐND đối với ông Lê Phước...

3 liên quan

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND Quảng Nam với ông Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND Quảng Nam với ông Hoài Bảo

Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam thống nhất miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê...

7 liên quan

Ông Lê Phước Hoài Bảo tiếp tục mất nhiều chức danh

Ông Lê Phước Hoài Bảo tiếp tục mất nhiều chức danh

Các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND, cho thôi đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam đối với...

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Phước Hoài Bảo bị miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam

HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND...

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam với ông Lê Phước Hoài Bảo

Trước đó, ông Lê Phước Hoài Bảo đã bị thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ của Chủ tịch UBND...

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam và cho thôi làm...

Kiện toàn nhân sự 8 địa phương
Kiện toàn nhân sự 8 địa phương - Ảnh 1 Kiện toàn nhân sự 8 địa phương - Ảnh 2 Kiện toàn nhân sự 8 địa phương - Ảnh 3

Kiện toàn nhân sự 8 địa phương

Các địa phương: Quảng Nam, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, An Giang, Quảng Ngãi, Điện Biên vừa tiến...

3 liên quan

Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam

Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam

Đó là đánh giá của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trong buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chiều...

44 liên quan