Tết ấm no nhờ nuôi… chuột khổng lồ

Tết ấm no nhờ nuôi… chuột khổng lồ

Cứ vào dịp tháng 12 hằng năm, khi những nương lúa được thu hoạch xong là lúc báo hiệu một mùa săn chuột...

2 liên quan

Cuộc đấu trí với loài chuột khổng lồ tinh khôn và ước mong làm giàu của những thợ săn

Cuộc đấu trí với loài chuột khổng lồ tinh khôn và ước mong làm giàu của những thợ săn

Cuộc săn lùng con dúi mất quá nhiều sức, nhưng ai nấy đều muốn thử đấu trí với con dúi khôn lanh chưa từng...

2 liên quan

Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng phía tây Yên Tử

Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng phía tây Yên Tử

Ban đêm ông vểnh râu rít điếu thuốc lào ở chân đồi, nói có bao nhiêu con dúi, hôm sau bắt được đúng từng ấy...

Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng tây Yên Tử

Yên Tử là dãy núi không cao lắm, nhưng nhiều rừng tre, trúc, là nơi thích hợp để loài chuột rừng khổng lồ...

Kỳ thú chuyện săn lùng loài chuột khổng lồ trong rừng phía tây Yên Tử

Ban đêm ông vểnh râu rít điếu thuốc lào ở chân đồi, nói có bao nhiêu con dúi, hôm sau bắt được đúng từng ấy...