332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

332 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy trong 3 năm

Qua 3 năm thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trên 476 đợt khảo sát,...

15 liên quan

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Phú Thọ: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực...

15 liên quan

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Phú Thọ: Chuẩn hóa thông tin cho gần 18.300 liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực...

208 liên quan

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Theo Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, chỉ có hơn 1.300 phần mộ có thông tin, vẫn còn trên 5.200 phần mộ liệt...

15 liên quan

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Ngày 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt...

15 liên quan

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thanh Hóa: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách...

15 liên quan

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Mới đây, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các ngành ưu tiên kinh phí cho việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh...

3 liên quan

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Điện Biên ưu tiên kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ

Tại hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt...

208 liên quan

Thanh Hóa: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thanh Hóa: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 31/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài...

208 liên quan

Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 30-10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài...

208 liên quan

Nghệ An: Sơ kết đề án tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Nghệ An: Sơ kết đề án tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ

Ngày 29/10, Nghệ An tổ chức nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định...

119 liên quan

Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ

Thực hiện tốt công tác rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ

Ngày 29/10, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

119 liên quan