Lữ đoàn Hải quân 147: Xây dựng thế trận lòng dân

Lữ đoàn Hải quân 147: Xây dựng thế trận lòng dân

Những năm qua, Lữ đoàn Hải quân 147 luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, giúp đỡ nhân dân ở vùng sâu,...

Nỗ lực vượt khó ở vùng cao Hoành Bồ

Nỗ lực vượt khó ở vùng cao Hoành Bồ

Huyện Hoành Bồ hiện còn xã Kỳ Thượng và một số thôn của các xã Đồng Lâm, Đồng Sơn nằm trong diện đặc biệt...

1 liên quan

Đồng Lâm (Hoành Bồ): Nhiều mô hình thoát nghèo

Thời gian gần đây, xã Đồng Lâm (huyện Hoành Bồ) đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, từng bước khai thác tốt...

3 liên quan

Hoành Bồ: Dồn lực cho vùng khó

Trước đây, huyện Hoành Bồ có 3 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) là Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng; đến năm 2017...

Dấu ấn Đề án 196

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2017, Đề án 'Nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc...

Hoành Bồ: Đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân vùng nông thôn

Để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, huyện Hoành Bồ đã và đang tập trung sử...

Đòn bẩy giảm nghèo ở Đồng Lâm

Đồng Lâm là xã miền núi của huyện Hoành Bồ, có 5 thôn, trong đó 2 thôn (Đồng Trà và Khe Lèn) thuộc diện đặc...

2 liên quan