Đồng nghiệp tiếc thương khi diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

Đồng nghiệp tiếc thương khi diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

Diễn viên gạo cội Lưu Long – người đóng vai Đổng Thừa trong 'Tam quốc diễn nghĩa' được xác nhận qua đời vì...

1 liên quan

Nam diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

Nam diễn viên 'Tam quốc diễn nghĩa' qua đời

Nghệ sĩ gạo cội Lưu Long – được biết đến với vai Đổng Thừa trong 'Tam Quốc diễn nghĩa' năm 1994 – đã qua...

1 liên quan

Mỹ nhân khiến Tào Tháo tức giận và tự mình ra tay giết chết là ai?

Là quyền thần điều hành triều chính, để bảo vệ mình Tào Tháo đã cả gan, lỗ mãng giết cả phi tử đang mang...

2 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Lưu Bị muốn ám sát Tào Tháo

Lưu Bị bất bình trước việc thao túng triều đình của Tào Tháo, ông cùng một số tướng lĩnh trung thành với...

44 liên quan

Ai bắt Điêu Thuyền 'đẻ' trước 1.000 năm?

Giadinh.net - Điêu Thuyền họ Nhiệm, con gái Nhiệm Ngang, tên là Hồng Xương, làm nhiệm vụ coi giữ kho mũ...

2 liên quan

Tào Tháo: Diệu kế của đệ nhất cao thủ

Sau khi được phong Đại tướng quân, có lẽ Tào Tháo tính tới sự cân bằng quyền lợi, hoặc muốn an ủi bạn cũ,...

2 liên quan

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Có nhiều ý kiến cho rằng tập đoàn mưu sĩ dưới tay Tào Tháo đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị...

7 liên quan

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Tào Tháo là một kẻ gian hùng, hành vi gian trá nhất của ông chính là không chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế.

64 liên quan

Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Có nhiều ý kiến cho rằng tập đoàn mưu sĩ dưới tay Tào Tháo đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp vị...

64 liên quan