Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Cha mẹ mất sớm, phải đi ăn xin qua ngày, Quản Phác và Bùi Tất Năng đã nỗ lực vươn lên, trở thành hai tiến...

Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho: Vị quan nhân ái, thanh liêm

Tiến sĩ Nguyễn Quán Nho: Vị quan nhân ái, thanh liêm

Trong lịch sử khoa cử, có những trường hợp không phải dòng dõi 'con ông, cháu cha' lại đỗ cao, sau đó lại...

Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Chuyện hai đứa trẻ ăn xin trở thành tiến sĩ

Cha mẹ mất sớm, phải đi ăn xin qua ngày, Quản Phác và Bùi Tất Năng đã nỗ lực vươn lên, trở thành hai tiến...

1 liên quan

Khoa thi đầu tiên được dựng bia tiến sĩ diễn ra như thế nào?

Khoa thi đầu tiên được dựng bia tiến sĩ diễn ra như thế nào?

Trong 82 bia tiến sĩ hiện còn ở Văn Miếu, Hà Nội, tấm bia xưa nhất ghi danh những người thi đỗ khoa năm Nhâm...

1 liên quan

Dòng họ nhận kỷ lục Guinness Việt Nam vì có 5 đời liên tiếp đỗ tiến sĩ

Dòng họ nhận kỷ lục Guinness Việt Nam vì có 5 đời liên tiếp đỗ tiến sĩ

Đây là dòng họ duy nhất của nước ta được trao kỷ lục Guinness Việt Nam nhờ thành tích có một không hai, 5...

Chuyện gian lận thi cử, nâng đỡ hụt em vợ chúa Trịnh Doanh

Chuyện gian lận thi cử, nâng đỡ hụt em vợ chúa Trịnh Doanh

Thời phong kiến xảy ra nhiều chuyện gửi gắm, nâng đỡ con em nhà quyền thế trong các kỳ thi, nhưng cũng có...