Thắp sáng tương lai cho trẻ em nghèo

Thắp sáng tương lai cho trẻ em nghèo

Cũng như những em học sinh nghèo được BĐBP Trà Vinh nhận nuôi theo mô hình 'Con nuôi đồn Biên phòng', sau...

94 liên quan

Cầu nối gắn kết tình quân dân

Cầu nối gắn kết tình quân dân

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên...

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Ban Bí thư chuẩn y, chỉ định nhân sự 6 tỉnh, thành

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành các quyết định chỉ định, chuẩn y nhân sự các Tỉnh ủy: Long...

Một loạt nhân sự mới vừa được Trung ương kiện toàn cho Trà Vinh

Ngày 1/8, Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức công bố các quyết định của Trung ương về kiện toàn Ban Thường vụ, Ban...

2 liên quan

Kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh

Ngày 1/8, Tỉnh ủy Trà Vinh đã tổ chức công bố các quyết định của Trung ương về kiện toàn Ban Thường vụ, Ban...

Trà Vinh công bố các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 1/8, tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 7, triển khai công tác tháng...

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 6 địa phương

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành các quyết định chỉ định, chuẩn y nhân sự các Tỉnh ủy: Long An, Trà...

2 liên quan

Gìn giữ sự bình yên cho vùng biển Tổ quốc

Đảm nhận nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh trên toàn tuyến đường bờ biển với chiều dài hơn 65...