HĐND Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án dùng vốn đầu tư công

HĐND Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án dùng vốn đầu tư công

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công của...

3 liên quan

Hà Nội sử dụng vốn đầu tư công triển khai 10 dự án hạ tầng

Hà Nội sử dụng vốn đầu tư công triển khai 10 dự án hạ tầng

Sáng 4-12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư...

Hà Nội chi thêm 2.123 tỷ đồng cho 10 dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021-2015

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công của...

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt...

Bổ sung 10 dự án đầu tư công vào giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 4/12, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công của...

Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Sáng nay (4-12), với 93,07% đại biểu tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ...

Lạ lùng ngôi chùa thờ Trần Thủ Độ duy nhất ở Hà Nội

Lạ lùng ngôi chùa thờ Trần Thủ Độ duy nhất ở Hà Nội

Nét đặc biệt nhất của chùa Cầu Đông là bên cánh phải của chính có kệ thờ Thái sư Trần Thủ Độ và vợ là bà...

Không để thiếu nước tưới dưỡng lúa Xuân

Sau khi hoàn thành đổ ải, công tác lấy nước phục vụ tưới dưỡng cho lúa Xuân 2019 tiếp tục được các DN thủy...

1 liên quan