Báo cáo tuyệt mật của Khrushchev bị tình báo Israel đoạt bằng cách khó tin

Báo cáo tuyệt mật của Khrushchev bị tình báo Israel đoạt bằng cách khó tin

Nhờ thành công của chiến dịch đặc biệt này, huyền thoại về sự toàn năng của tình báo Israel đã ra đời và...

1 liên quan

Thành công vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua

Thành công vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua

Quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua là một thành công vĩ đại, không chỉ được...

Đảng luôn đặt lợi ích đất nước lên trên hết

Đảng luôn đặt lợi ích đất nước lên trên hết

Đảng ta đã bình tĩnh, kiên trì giữ vững vai trò lãnh đạo, trên cơ sở đổi mới đường lối phù hợp với yêu cầu...

Cách làm tan rã Đất nước Nga theo kịch bản Gorbachev

Mikhail Gorbachev, kẻ đã làm tan rã Liên Xô bằng các cải cách của mình, giờ lại đề xuất cải cách Nước Nga.

4 liên quan

Học giả Mỹ: Đừng thấy Putin lịch thiệp mà tưởng bở

Xin giới thiệu hai bài báo có một số nội dung liên quan của hai học giả Mỹ: Paul Robert, nguyên Thứ trưởng...

Chiến sỹ thép bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Mười

Xin giới thiệu bài viết của chuyên gia quân sự Nga Alkesandr Samsonov về một trong những người thuộc thế hệ...