Chuyển đổi sang công ty cổ phần: Đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động được hỗ trợ gì?

Chuyển đổi sang công ty cổ phần: Đơn vị sự nghiệp công lập và người lao động được hỗ trợ gì?

Việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) đã góp phần đẩy mạnh việc xã hội...

7 liên quan

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập: Còn nhiều băn khoăn

Cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập: Còn nhiều băn khoăn

Xung quanh Dự thảo Nghị định của Bộ Tài chính về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ...

2 liên quan

Tư nhân hóa việc cung cấp dịch vụ công nhìn từ Mỹ và Trung Quốc

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP) là chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt...

Xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập

Xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) là một trong những...

2 liên quan

09 điểm mới trong dự thảo Nghị định chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Nghị định về chuyển đơn vị...

7 liên quan

Cần Nghị định gỡ vướng cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần

Việc ban hành Nghị định của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP)...

Xây dựng chính sách cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập khả thi, toàn diện

Sáng ngày 11/12, Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo 'Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ...