Ở Việt Nam, đại học và trường đại học là 2 khái niệm khác nhau

Ở Việt Nam, đại học và trường đại học là 2 khái niệm khác nhau

Ngày 6.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ...

97 liên quan

Cả thế giới chỉ Việt Nam có trường đại học trong đại học

Cả thế giới chỉ Việt Nam có trường đại học trong đại học

Ngày 6.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục...

97 liên quan

Còn nhiều bất cập trong quy định về giáo dục đại học

Còn nhiều bất cập trong quy định về giáo dục đại học

Sáng 6/11, thảo luận lần thứ 2 về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục Đại học, nhiều ĐBQH...

97 liên quan

Đại biểu Quốc hội tâm đắc với mô hình trường đại học 'mẹ' – 'con'

Đại biểu Quốc hội tâm đắc với mô hình trường đại học 'mẹ' – 'con'

Góp ý về mô hình tổ chức hệ thống giáo dục đại học khi góp ý cho dự thảo luật Giáo dục đại học (sửa đổi) sáng...

6 liên quan

'Chơi' với các đối thủ đẳng cấp CPTPP, phải trả lời được 4 câu hỏi

'Chơi' với các đối thủ đẳng cấp CPTPP, phải trả lời được 4 câu hỏi

Phát biểu thảo luận tại tổ, đa số ý kiến đại biểu (ĐB) đều tán thành sự cần thiết phê chuẩn Hiệp định Đối...

33 liên quan