Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa được bầu...

Đồng Nai có tân Chủ tịch tỉnh

Đồng Nai có tân Chủ tịch tỉnh

Ngày 30/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mới và miễn nhiệm nhiều chức...

6 liên quan

Đồng Nai có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành được bầu giữ...

Bí thư Huyện ủy Long Thành được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Sáng 30/8, tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX. Ông Cao Tiến...

8 liên quan

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 30/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX tổ chức kỳ họp thứ 11 bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai...

Đồng Nai có Chủ tịch UBND mới

Ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Thành đã được bầu giữ chức Chủ tịch...

Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

ông Cao Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành vừa được bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, thay ông...

Bí thư huyện Long Thành được bầu làm chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành, được bầu chức chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.