Uống rượu say, tự xưng 'thiếu tá quân đội' cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Uống rượu say, tự xưng 'thiếu tá quân đội' cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lực lượng CSGT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông xưng là thiếu...

8 liên quan

Xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT đang làm nhiệm vụ

Xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT đang làm nhiệm vụ

Ông Th. đã cản trở, không cho kiểm tra; đồng thời xưng là 'thiếu tá quân đội', xô đẩy một chiến sĩ CSGT đang...

8 liên quan

Rượu vào, xưng thiếu tá quân đội cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Rượu vào, xưng thiếu tá quân đội cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Sau khi uống rượu, bị CSGT chặn lại khi ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, ông Đinh Quốc Thông (Hà Tĩnh)...

8 liên quan

Người đàn ông xưng 'Thiếu tá quân đội' say xỉn, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Người đàn ông xưng 'Thiếu tá quân đội' say xỉn, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản do điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn vượt quá quy định, Đinh Quốc Thông xưng là thiếu tá...

8 liên quan

Xưng 'thiếu tá quân đội' cản trở CSGT tạm giữ phương tiện của 'ma men'

Xưng 'thiếu tá quân đội' cản trở CSGT tạm giữ phương tiện của 'ma men'

Khi CSGT tạm giữ phương tiện của 'ma men', ông Thông tự xưng là 'thiếu tá quân đội' và có hành vi cản trở...

8 liên quan

Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản, ông Đinh Quốc Thông tự xưng là thiếu tá quân đội rồi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông...

1 liên quan

Xưng thiếu tá quân đội để cản trở CSGT tạm giữ xe

Xưng thiếu tá quân đội để cản trở CSGT tạm giữ xe

Khi bị lập biên bản tạm giữ xe máy vì người điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn, ông Thông tự xưng 'thiếu tá...

25 liên quan

'Thiếu tá quân đội' ngấm men cản trở CSGT xử lý nồng độ cồn

'Thiếu tá quân đội' ngấm men cản trở CSGT xử lý nồng độ cồn

Bị lực lượng CSGT thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, người đàn ông xưng là thiếu...

8 liên quan