Rượu vào, xưng thiếu tá quân đội cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Rượu vào, xưng thiếu tá quân đội cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Sau khi uống rượu, bị CSGT chặn lại khi ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, ông Đinh Quốc Thông (Hà...

Người đàn ông xưng 'Thiếu tá quân đội' say xỉn, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Người đàn ông xưng 'Thiếu tá quân đội' say xỉn, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản do điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn vượt quá quy định, Đinh Quốc Thông xưng là thiếu tá...

Xưng 'thiếu tá quân đội' cản trở CSGT tạm giữ phương tiện của 'ma men'

Khi CSGT tạm giữ phương tiện của 'ma men', ông Thông tự xưng là 'thiếu tá quân đội' và có hành vi cản trở...

Tự xưng thiếu tá quân đội, cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản, ông Đinh Quốc Thông tự xưng là thiếu tá quân đội rồi cản trở lực lượng cảnh sát giao thông...

Xưng thiếu tá quân đội để cản trở CSGT tạm giữ xe

Khi bị lập biên bản tạm giữ xe máy vì người điều khiển xe vượt quá nồng độ cồn, ông Thông tự xưng 'thiếu tá...

Xưng 'Thiếu tá quân đội' say xỉn cản trở CSGT làm nhiệm vụ

Bị lập biên bản do điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn vượt quá quy định, ông Thông xưng là thiếu tá quân...

361 liên quan

Quy hoạch đô thị từ tĩnh sang động

Hệ thống quản trị bằng công nghệ là một yêu cầu quan trọng trong việc đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô...

Quy hoạch phải đi trước một bước

Quá trình phát triển kinh tế kéo theo sự chuyển dịch dân cư từ các vùng nông thôn trở thành dân số đô thị....

2 liên quan