Sở Y tế 6 tỉnh phía Bắc nhận thùng bảo quản lạnh vắc xin công nghệ eZCooler từ Zuellig Pharma

Sở Y tế 6 tỉnh phía Bắc nhận thùng bảo quản lạnh vắc xin công nghệ eZCooler từ Zuellig Pharma

Zuellig Pharma, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương bàn...

Bảo quản vắc xin theo công nghệ tiên tiến

Bảo quản vắc xin theo công nghệ tiên tiến

Khi mà số em bé sinh ra mỗi năm một tăng, các dịch bệnh được tiêm phòng ngày càng mở rộng, thì yêu cầu về...

7 liên quan

6 tỉnh phía Bắc sẽ được hỗ trợ vận chuyển vắcxin bằng công nghệ hiện đại

6 tỉnh phía Bắc bao gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái sẽ được đóng góp bảo...

Bảo quản vaccine bằng công nghệ hiện đại

6 tỉnh gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái sẽ được tài trợ các thiết bị sử dụng...

5 liên quan

6 tỉnh được hỗ trợ bảo quản vắc xin bằng công nghệ hiện đại

Dự án trị giá 600.000 đô la Mỹ về tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vắc xin tiêm chủng mở rộng đã...

5 liên quan

600.000 USD để cải thiện công nghệ bảo quản vắcxin tại Việt Nam

Dự án tăng cường bảo quản lạnh trong vận chuyển vắcxin tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam với giải pháp tiên...

Giải pháp mới giúp tăng cường bảo quản vắc xin khi vận chuyển tới vùng sâu, vùng xa

Đây là một giải pháp tiên tiến trong đóng gói, bảo quản lạnh vắc xin, từ đó mở rộng việc tiếp cận vắc xin...