Ngành Công Thương Tây Nam bộ: Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Ngành Công Thương Tây Nam bộ: Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Tiếp nối các hoạt động xúc tiến thương mại từ nhiều năm nay, từ đầu năm tới nay hoạt động xúc tiến thương...

11 liên quan

Ngành Công Thương Tây Nam bộ: Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Ngành Công Thương Tây Nam bộ: Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Tiếp nối các hoạt động xúc tiến thương mại từ nhiều năm nay, từ đầu năm tới nay hoạt động xúc tiến thương...

1 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 4 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 4 tỉnh

Các tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Sơn La, Phú Yên vừa ban hành và công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán...

1 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 3 tỉnh

Các tỉnh An Giang, Sơn La, Phú Yên vừa ban hành và công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

1 liên quan

Ngành Công Thương An Giang: Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Ngành Công Thương An Giang: Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành Công Thương An Giang đã tạo thuận lợi tối đa cho...

1 liên quan

Xuất khẩu lúa gạo và thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Xuất khẩu lúa gạo và thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh

Ngay từ tháng đầu tiên của năm 2018, hoạt động xuất khẩu của nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã...

2 liên quan