Tập trung thanh tra 3 lĩnh vực về đất đai

Tập trung thanh tra 3 lĩnh vực về đất đai

Nhằm nâng cao hiệu lực trong quản lý và sử dụng đất đai, năm 2021 Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung...

1 liên quan

Tập trung thanh tra đất đai dễ phát sinh các vấn đề sai phạm

Tập trung thanh tra đất đai dễ phát sinh các vấn đề sai phạm

Trong năm 2021, Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) sẽ tập trung thanh tra đất đai dễ...

1 liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh kiểm tra 4 chuyên đề lớn về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh kiểm tra 4 chuyên đề lớn về đất đai

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong năm 2020, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tiến hành...

Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị định về đất đai

Lấy ý kiến doanh nghiệp các dự thảo nghị định về đất đai

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Quản lý đất...

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm ông Chu An Trường và bà Đoàn Thị Thanh Mỹ giữ chức Phó Tổng cục trưởng...

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai

Sáng 23/9, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương...

Tổng cục Quản lý đất đai có hai Phó Tổng cục trưởng mới

Tổng cục Quản lý đất đai có hai Phó Tổng cục trưởng mới

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Chu An Trường, Vụ trưởng...