Hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện từ hoạt động thực tiễn

Hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện từ hoạt động thực tiễn

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, các chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận đều hướng về nhân...

113 liên quan

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

Mặt trận phải là nơi thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần dân chủ

Măt trận đoàn kết phải tập hợp được tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân, kể cả bà con Việt kiều để tập...

182 liên quan

Nỗ lực đưa hàng Việt tới tay người tiêu dùng

Sau hơn 10 năm thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tỉnh Bến Tre đã đạt được...

117 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Bến Tre vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

6 liên quan

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Lãnh đạo các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên, An Giang, Bến Tre vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Nhân sự mới tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bến Tre và An Giang

Lãnh đạo các địa phương Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bến Tre và An Giang vừa trao các quyết định về công tác cán...

8 liên quan