Khi nào đấu thầu nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam?

Khi nào đấu thầu nhà đầu tư cao tốc Bắc - Nam?

Dự kiến, bắt đầu từ tháng 10/2018, Bộ GTVT sẽ tiến hành sơ tuyển nhà đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam thực...

16 liên quan

Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam

Tiếp tục kiến nghị Nhà nước góp vốn xây dựng tuyến cao tốc bắc - nam

Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện...

Đề xuất Nhà nước góp 2.550 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Đề xuất Nhà nước góp 2.550 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức vốn đầu tư của Nhà nước...

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Phê duyệt khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây...

Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Khung chính sách hỗ trợ, tái định cư đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây...

Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt

Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng xây dựng cao tốc đoạn Nghi Sơn - Bãi Vọt

Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông Vận tải) vừa trình Bộ Giao thông Vận tái thẩm định Dự án đầu tư xây dựng...

16 liên quan