Tích cực chăm lo cho người cao tuổi

Tích cực chăm lo cho người cao tuổi

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm, nghĩa vụ quan...

1 liên quan

Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng

Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng

Những năm qua, phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng' đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo hội viên...

508 liên quan

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi

Quảng Ninh: Nhiều chính sách riêng đặc thù đối với người cao tuổi

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dành cho NCT, vị thế của NCT ở Quảng Ninh ngày càng được phát huy. Những...

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào thi đua yêu nước

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh không chỉ nêu gương sáng trong lao động, sản...

508 liên quan

Cẩm Phả: Nhiều hoạt động chăm lo cho người cao tuổi

Cẩm Phả: Nhiều hoạt động chăm lo cho người cao tuổi

Người cao tuổi (NCT) là đối tượng cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Những năm qua, Quảng Ninh nói...

508 liên quan

Mang lại niềm vui, sức khỏe cho người cao tuổi

Mang lại niềm vui, sức khỏe cho người cao tuổi

Thời gian qua, Hội người cao tuổi (NCT) T.P Sông Công đã chú trọng xây dựng phong trào văn hóa, thể dục thể...

92 liên quan