Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng giữ...

47 liên quan

Quan hệ dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan hệ dân tộc và giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã căn cứ vào tình hình trong nước và quốc tế qua các thời kỳ và giai đoạn...

59 liên quan

Di sản của V.I. Lê-nin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

Bằng hoạt động lý luận và thực tiễn xuất sắc, V.I. Lê-nin đã bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác trong giai...

59 liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lênin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng để Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển lý luận về chủ...

59 liên quan

Di sản của V.I.Lê-nin: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam

59 liên quan

Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội dâng hoa tại Tượng đài Lenin

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lenin là dịp để tuổi trẻ Hà Nội cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử...

57 liên quan

Tuổi trẻ Thủ đô kiên định với lý tưởng, con đường cách mạng

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin (22/4/1870 - 22/4/2020), ngày 22/4, Đoàn thanh niên thành phố Hà...

14 liên quan

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về giá trị Di sản V.I.Lênin

Di sản của Người là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

3 liên quan

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), sáng 22/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND,...

57 liên quan

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), sáng 22-4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND,...

57 liên quan

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lenin

Lãnh đạo Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lenin

Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố để bày tỏ lòng thành kính đối...

3 liên quan

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND...

57 liên quan

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lenin, sáng 21/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ...

57 liên quan

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin

Năm nay, lễ dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19...

57 liên quan

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin- Bài 1: Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường, chỉ lối cho nhân dân ta...

7 liên quan

Chủ nghĩa Lênin với con đường cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam...

47 liên quan

Tăng cường bảo vệ, củng cố nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Hiện nay, ở Việt Nam đang tổ chức tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc...

43 liên quan

Tít bài 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc' gây tranh cãi: TS Nhị Lê lên tiếng

Tác giả Nhị Lê làm rõ những tranh cãi xung quanh tít bài báo 'Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành...

Bài 12: Sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng

Được hun đúc từ bao gian nan, thử thách trong suốt 90 năm qua, đoàn kết thống nhất đã trở thành truyền...

16 liên quan

Lịch sử hình thành và phát triển của VUFO

Sự ra đời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được đánh dấu bằng việc thành lập các tổ chức thành...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Sáng 7/11, tại Công viên Lê-nin (quận Ba Đình, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận...

57 liên quan

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019): Phát huy giá trị trường tồn

65 liên quan

Thủ tướng Nepal thăm Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày 10/5, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, học viên Học...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam

Bằng hoạt động thực tiễn và tư duy lý luận, Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách cơ bản vấn đề dân tộc, giải...

221 liên quan