Hoa hậu Tiểu Vy: Muốn dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Hoa hậu Tiểu Vy: Muốn dành cả thanh xuân để làm từ thiện

Trong dự án nhân ái đưa nước sạch về cho bà con bản Nịu (Quảng Bình), Hoa hậu Tiểu Vy không ngần ngại để mặt...

5 liên quan

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tay đào giếng cho bà con Bản Nịu

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tay đào giếng cho bà con Bản Nịu

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã bắt tay thực hiện dự án nhân ái mang nước sạch về với bà con Bản Nịu, xã Thượng Trạch,...

1 liên quan

Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng
Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng - Ảnh 1 Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng - Ảnh 2 Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng - Ảnh 3

Hoa hậu Tiểu Vy để mặt mộc đẩy xe đất, đào giếng

Hoa hậu Tiểu Vy bắt tay thực hiện dự án nhân ái mang nước sạch về với bà con Bản Nịu (Quảng Bình).

30 liên quan

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đào đất cùng bộ đội biên phòng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đào đất cùng bộ đội biên phòng

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã bắt tay thực hiện dự án nhân ái mang nước sạch về với bà con Bản Nịu, xã Thượng Trạch,...

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đẫm mồ hôi đào giếng cho bà con

Hoa hậu Trần Tiểu Vy đẫm mồ hôi đào giếng cho bà con

Với dự án nhân ái mang nước sạch về cho bà con bản Nịu, Hoa hậu Trần Tiểu Vy tự tay dọn cỏ, đẩy xe, đào đất...