Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại An Giang

Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại An Giang

Tiếp tục các hoạt động trong Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp bộ Tư lệnh...

29 liên quan

Sơ kết mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư biên giới Việt Nam - Campuchia

Sơ kết mô hình kết nghĩa giữa cụm dân cư biên giới Việt Nam - Campuchia

Nằm trong khuôn khổ của hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019,...

10 liên quan

Trang trọng Lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia
Trang trọng Lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1
Trang trọng Lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2
Trang trọng Lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia - Ảnh 3

Trang trọng Lễ chào cột mốc chủ quyền biên giới Việt Nam - Campuchia

Lễ chào cột mốc chủ quyền được các lãnh đạo Việt Nam – Campuchia tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Tịnh Biên...

21 liên quan

Trang nghiêm lễ chào cột mốc chủ quyền tại cửa khẩu Tịnh Biên

Trang nghiêm lễ chào cột mốc chủ quyền tại cửa khẩu Tịnh Biên

Hàng trăm người đã có mặt tham dự lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung biên giới Việt Nam...

29 liên quan

Lễ Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia

Lễ Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, sáng 28-8 đã diễn...

4 liên quan

Hiệu quả từ mô hình 'Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới' Việt Nam - Campuchia

Hiệu quả từ mô hình 'Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới' Việt Nam - Campuchia

Sau 5 năm (2014-2019) tích cực triển khai mô hình 'Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới', đến nay, trên...

10 liên quan