Ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân

Việc phối hợp sâu rộng trong các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Điện Biên...

23 liên quan

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

Ngày 21-9, tại Trung tâm Hội nghị -Văn hóa tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp...

61 liên quan

Nhiều mô hình hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05

Tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị đã kiểm tra Đảng ủy Quân chủng Hải quân về thực hiện...

51 liên quan

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo ​

Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo ​

Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy quân chủng Hải quân đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với...

'Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ'

'Cán bộ chính trị Quân chủng Hải quân phải vững vàng, đức độ'

Phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân về công tác giáo dục chính...

Thực hiện tốt các phiên, ca trực kiểu mẫu

Thực hiện tốt các phiên, ca trực kiểu mẫu

Năm 2018, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 500, Vùng 1 (Quân chủng Hải quân) sôi nổi tổ chức các hoạt động thi...