Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục hành chính mới về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế cùng với các cơ quan chức năng đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để...

11 liên quan

Bộ Y tế: Thí điểm 6 thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Y tế: Thí điểm 6 thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia

Theo kế hoạch, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường y tế được...

11 liên quan

Hải quan khảo sát việc thanh toán điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia

Hải quan khảo sát việc thanh toán điện tử qua Cơ chế một cửa quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa giao các cục hải quan địa phương tổ chức khảo sát mức độ áp dụng thủ tục thanh toán...

11 liên quan

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Thời gian qua, ngành Hải quan đã không ngừng tăng cường cải cách dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh triển khai...

216 liên quan

Chuyển động ở đơn vị IT đầu đàn của ngành Hải quan

Chuyển động ở đơn vị IT đầu đàn của ngành Hải quan

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Cục CNTT&TKHQ), Tổng cục...

44 liên quan

Tổng cục Hải quan bàn việc triển khai Dự án TFP, cải cách các thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan bàn việc triển khai Dự án TFP, cải cách các thủ tục hải quan

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Dự án hỗ trợ kỹ thuật tạo thuận lợi thương mại (TFP) có mục tiêu tạo thuận...

5 liên quan

Ngành Hải quan đốc thúc các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Ngành Hải quan đốc thúc các bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu kết nối 61 thủ tục mới tham gia Cơ chế một cửa quốc...

13 liên quan

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại

Phó Thủ tướng: Tạo thuận lợi đi liền với chống gian lận thương mại

Phó Thủ tướng cũng liên tục nhắc lại tinh thần chống gian lận thương mại nhưng không được ảnh hưởng đến đầu...

65 liên quan