Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Dự án Luật Kiến trúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 26. Đây...

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Sẽ khắc phục được bất cập của kiến trúc Việt?

Dự án Luật Kiến trúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 26. Đây...

Tạo công cụ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hoạt động kiến trúc

Tạo công cụ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hoạt động kiến trúc

Dự án Luật Kiến trúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 26 diễn...

Quản lý chặt giống cây để tránh thiệt hại

Quản lý chặt giống cây để tránh thiệt hại

Ngày 9/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về một số...

Quan tâm đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Quan tâm đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Luật Chăn nuôi quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hoạt động...

Ủy ban KHCN & MT Quốc hội sẽ yêu cầu các Bộ, Hà Tĩnh báo cáo vụ nổ tại Formosa

Ủy ban KHCN & MT Quốc hội sẽ yêu cầu các Bộ, Hà Tĩnh báo cáo vụ nổ tại Formosa

Xung quanh về vụ nổ ở Formosa Hà Tĩnh vào đêm 30/5, sáng nay bên hành lang Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban...