Giải quyết tốt quan hệ thị trường vốn - tài chính và tiền tệ

Giải quyết tốt quan hệ thị trường vốn - tài chính và tiền tệ

Thị trường vốn Việt Nam phát triển chậm, doanh nghiệp Việt vốn mỏng… là những đánh giá được đưa ra tại diễn...

9 liên quan

Thị trường vốn - tài chính: Thiếu vốn, doanh nghiệp tìm tín dụng đen

Thị trường vốn - tài chính: Thiếu vốn, doanh nghiệp tìm tín dụng đen

'Các ngân hàng Việt Nam đang phải chịu áp lực lớn, đặc biệt về tăng trưởng tín dụng. Nên vấn đề đặt ra là...

513 liên quan

Quan điểm trái chiều về tín dụng đen

Quan điểm trái chiều về tín dụng đen

Có doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tới 60% tín dụng đen trong tổng vốn sản xuất, kinh doanh.

513 liên quan

Không tiếp cận được vốn ngân hàng, có doanh nghiệp 60% vốn phải vay tín dụng đen

Không tiếp cận được vốn ngân hàng, có doanh nghiệp 60% vốn phải vay tín dụng đen

Vốn thực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ chiếm khoảng 20-30%. Muốn xin vay ngân hàng là rất khó vì bản...

18 liên quan

Chính phủ sẽ xóa bỏ các hình thức huy động đa cấp có tính chất lừa đảo

Chính phủ sẽ xóa bỏ các hình thức huy động đa cấp có tính chất lừa đảo

Đối với nguồn huy động vốn từ 'tín dụng đen', Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ xóa bỏ...

52 liên quan

Nguồn vốn không chính thức chiếm 60% tổng vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nguồn vốn không chính thức chiếm 60% tổng vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Có những doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng tới 60% nguồn vốn không chính thức trong tổng số vốn sản xuất kinh...

513 liên quan