CPTPP: Thị trường Australia rất tiềm năng nhưng vô cùng khó tính

CPTPP: Thị trường Australia rất tiềm năng nhưng vô cùng khó tính

Là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của FDI toàn cầu, Australia...

6 liên quan

Làm thế nào để tăng cơ hội xuất khẩu vào Australia nhờ CPTPP?

Làm thế nào để tăng cơ hội xuất khẩu vào Australia nhờ CPTPP?

Là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới và một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất của FDI toàn cầu, Australia...

7 liên quan

'Thị trường Australia còn khó tính hơn cả Hoa Kỳ, EU'

'Thị trường Australia còn khó tính hơn cả Hoa Kỳ, EU'

Trong 10 năm gần đây, tăng trưởng xuất khẩu trung bình của Việt Nam ra thế giới đạt 15,1%, tuy nhiên con số...

7 liên quan

Nhận diện cơ hội, thách thức từ thị trường Australia

Nhận diện cơ hội, thách thức từ thị trường Australia

Dự kiến ngày 12/4 tới, Hội thảo Tiềm năng thị trường Australia từ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên...

81 liên quan

Quy mô và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng

Quy mô và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng

Theo Bộ Công Thương, trong 8 năm qua (2011-2018), thị trường xuất khẩu đã được mở rộng cả về quy mô thị trường...

5 liên quan

Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với kinh tế Việt Nam

Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với kinh tế Việt Nam

Trong thời gian tới, khi các cam kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) bước vào giai đoạn cắt giảm thuế sâu,...

9 liên quan