Mở cửa thu hút FDI và vấn đề môi trường

Mở cửa thu hút FDI và vấn đề môi trường

ThS. PHẠM THỊ NGOAN (Khoa Kinh tế cơ sở - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp)

1 liên quan

Hoàn thiện thể chế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Bài học từ các nước trên thế giới

Hoàn thiện thể chế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Bài học từ các nước trên thế giới

PGS.TS. ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH và ThS. NGUYỄN VĂN NÊN (Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia - TP. Hồ...

1 liên quan

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới quản lý nhà nước về nhân lực ở nước ta hiện nay

ThS. NGUYỄN XUÂN NHÃ (Khoa Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia)

2 liên quan

Kinh nghiệm cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới và một số gợi mở đối với Việt Nam

Kinh nghiệm cung ứng dịch vụ công của một số nước trên thế giới và một số gợi mở đối với Việt Nam

ThS. LÊ THỊ HƯƠNG (Học viện Hành chính Quốc gia)

2 liên quan

Kỳ I: Nghịch lý ngành y phó giáo sư nghiên cứu nhiều hơn giáo sư

Kỳ I: Nghịch lý ngành y phó giáo sư nghiên cứu nhiều hơn giáo sư

Hội đồng giáo sư Nhà nước vừa công nhận 75 người đạt chuẩn chức danh Giáo sư, 349 người đạt tiêu chuẩn Phó...

66 liên quan

Các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng nhìn từ góc độ luật học so sánh

Các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng nhìn từ góc độ luật học so sánh

ThS. Mai Thị Mai Hương - ThS. Hoàng Thị Thanh Nguyệt (Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng)

1 liên quan

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về đầu tư năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam

PGS. TS. DOÃN HỒNG NHUNG (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) và NGUYỄN THANH HẢI

78 liên quan

Vượt qua nỗi sợ môn Toán trong chương trình song ngữ

Vượt qua nỗi sợ môn Toán trong chương trình song ngữ

Theo chia sẻ của trung tâm Everest Education, áp dụng phương pháp giảng dạy toán của Singapore, mà cụ thể...

2 liên quan

Pháp luật về bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị

Pháp luật về bảo vệ quyền của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu đô thị

PGS. TS. Doãn Hồng Nhung (Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tống Thị Hà Giang (Công ty Luật TNHH...

42 liên quan

Công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn, thành phố Hà Nội quản lý hiện nay

Công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy Sóc Sơn, thành phố Hà Nội quản lý hiện nay

HOA ĐỨC LÂM (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục, Trường Giáo dưỡng (C10) - Bộ Công an)

53 liên quan

Ảnh hưởng của một số thay đổi trong quan điểm về kiểm soát nội bộ theo COSO 2017 đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của một số thay đổi trong quan điểm về kiểm soát nội bộ theo COSO 2017 đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

PGS. TS. PHẠM THANH THỦY (Học viện Ngân hàng)

1 liên quan

Chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam

Chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam

GVCC, TS. Đào Đăng Kiên (Nguyên Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công,...

19 liên quan

Giải pháp vượt rào cản phi thuế nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU

Giải pháp vượt rào cản phi thuế nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU

TS. NGUYỄN THỊ THU THỦY (Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

68 liên quan

Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics

Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về dịch vụ logistics

ThS. NCS. VÕ THỊ THANH LINH - ThS. NGUYỄN THỊ THU HOÀI (Khoa Luật, Trường Đại học Đà Lạt)

2 liên quan

Sự hình thành và quan niệm du lịch nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho phát triển du lịch nông thôn Việt Nam

Sự hình thành và quan niệm du lịch nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho phát triển du lịch nông thôn Việt Nam

BÙI THỊ LAN HƯƠNG (Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - Trường Cán bộ Quản lý nông nghiệp và Phát triển...

5 liên quan