Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đối thoại với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu

Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (ACAPR) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt...

10 liên quan

Quyết liệt cải cách thể chế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Quyết liệt cải cách thể chế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (ACAPR) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt...

10 liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Chiều 12/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Hội đồng...

10 liên quan

Xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn và cởi mở

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính...

10 liên quan

Hội nghị đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Chiều 12/12, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đối thoại...

2 liên quan

Tiếp tục cải cách thể chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Theo Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng, năm 2020, tinh thần chỉ đạo...

10 liên quan

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, 'cởi trói' cho doanh nghiệp

Chính phủ sẽ căn cứ trên những tiêu chí rõ ràng để đánh giá các điều kiện kinh doanh và tính toán việc cắt...

Tìm động lực mới cho tăng trưởng

Kinh tế tư nhân phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các kế hoạch trung và dài hạn nhằm tạo động lực phát...

10 liên quan