Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Sáng 5-4, tại thành phố Chiang Rai (Thái Lan), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam...

7 liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 5/4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 (AFMM) cùng Hội...

1 liên quan

Thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực phát triển ASEAN

Thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực phát triển ASEAN

Hội nghị AFMM đã ra tuyên bố chung tái khẳng định cam kết theo đuổi một ASEAN hội nhập để hỗ trợ tăng trưởng...

2 liên quan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Thái Lan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Thái Lan

Sáng ngày 5/4, tại Chiang Rai, Thái Lan, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 (AFMM) đã chính thức...

7 liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ bàn thảo nhiều vấn đề hợp tác nội khối

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ bàn thảo nhiều vấn đề hợp tác nội khối

Ngày 5/4, tại Chiang Rai, Thái Lan, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23 (AFMM) đã chính thức khai...

4 liên quan

Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác tài chính trong khuôn khổ ASEAN

Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác tài chính trong khuôn khổ ASEAN

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đồng chủ trì và...

4 liên quan