CỐNG HIẾN HẾT MÌNH (*): Người nâng tầm nông sản

CỐNG HIẾN HẾT MÌNH (*): Người nâng tầm nông sản

Hơn 20 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, anh Phạm Đình Dũng đã cho ra đời hàng trăm sáng kiến, chuyển giao...

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Từ ngày 6 -8/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo quốc tế châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển nguồn...

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hội thảo Quốc tế châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực với chủ đề 'Phát triển nguồn nhân...

2 liên quan

Đại diện 17 quốc gia bàn cách phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Đại diện 17 quốc gia bàn cách phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Các đại biểu đã cùng thảo luận về nhiều vấn đề, khía cạnh khác nhau liên quan đến phát triển nguồn nhân lực...

11 liên quan

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Sáng 5/11, Hội thảo quốc tế Châu Á lần thứ 18 của Hiệp hội Phát triển Nguồn Nhân lực Quốc tế (AHRD) 'Phát...

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Đam mê nông nghiệp sạch

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Đam mê nông nghiệp sạch

Nhiều năm nghiên cứu nông nghiệp, thạc sĩ Phạm Đình Dũng hiểu rằng để thoát nghèo, người nông dân phải được...