Giáo dục trẻ hành động bảo vệ môi trường

Giáo dục trẻ hành động bảo vệ môi trường

Với thông điệp Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, dự án World's Largest Lesson Vietnam 2019 (Bài học lớn nhất...

1 liên quan

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng giảm rác thải nhựa

Nhiều cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng giảm rác thải nhựa

Tại khu vực miền Nam, nhiều cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng chương trình giảm rác thải nhựa để bảo vệ môi...

31 liên quan

Đồng hành diễn đàn tiếng nói trẻ vì phát triển bền vững

Đồng hành diễn đàn tiếng nói trẻ vì phát triển bền vững

Amway Việt Nam, vừa kết hợp cùng AIESEC tổ chức 'Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019', tổ chức tại Trường...

3 liên quan

Chung tay vì sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam

Chung tay vì sự phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam

Amway Việt Nam vừa phối hợp với Tổ chức Sinh viên quốc tế AIESEC tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak...

Amway Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn tiếng nói trẻ - YouthSpeak 2019

Amway Việt Nam đồng hành cùng Diễn đàn tiếng nói trẻ - YouthSpeak 2019

YouthSpeak 2019 là cơ hội cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, mở rộng kiến thức về các lĩnh vực tác động trực...

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn Tiếng nói trẻ

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn Tiếng nói trẻ

Công ty Amway Việt Nam kết hợp cùng AIESEC tổ chức Diễn đàn Tiếng nói trẻ - Youthspeak 2019 tổ chức tại Trường...

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 - vì mục tiêu phát triển bền vững

Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 - vì mục tiêu phát triển bền vững

Amway Việt Nam, kết hợp cùng AIESEC vừa tổ chức Diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 tại trường Đại học...

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 vì mục tiêu phát triển bền vứng

Amway Việt Nam đồng hành cùng diễn đàn tiếng nói trẻ Youthspeak 2019 vì mục tiêu phát triển bền vứng

Ngày 26/5, Amway Việt Nam kết hợp cùng AIESEC tổ chức Diễn Đàn Tiếng Nói Trẻ Youthspeak 2019 tổ chức tại trường...

2 liên quan

Khi người lớn vẫn còn coi tính dục là dơ bẩn, xấu xa

Khi người lớn vẫn còn coi tính dục là dơ bẩn, xấu xa

Đầu tư cho giáo dục giới tính, nếu không phải bây giờ - khi mà khủng hoảng giá trị và văn hóa đang bủa vây...

2 liên quan