AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

Ngày 9/9/2020, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41) tiếp tục ngày làm việc thứ hai theo...

8 liên quan

Nâng cao vai trò của nghị viện trong phát triển bền vững, hòa bình

Nâng cao vai trò của nghị viện trong phát triển bền vững, hòa bình

Sáng 9-9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41),...

62 liên quan

Sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế trong vấn đề Biển Đông

Tại phiên họp của Ủy ban Chính trị AIPA 41, đại biểu đã nghe các báo cáo của Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA...

62 liên quan

Đại hội đồng AIPA 41 thảo luận nhiều vấn đề chính trị, kinh tế quan trọng

Đại hội đồng AIPA 41 thảo luận nhiều vấn đề chính trị, kinh tế quan trọng

Trong sáng 9-9, ngày làm việc thứ 2 của Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41...

62 liên quan

AIPA 41: Việt Nam vượt khó khăn hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA

AIPA 41: Việt Nam vượt khó khăn hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch AIPA

Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) trong...

134 liên quan

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA LẦN THỨ 40

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG AIPA LẦN THỨ 40

Ngày 14/8/2020, trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11, Đoàn Đại biểu Quốc hội...

5 liên quan

HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HỒI PHỤC KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID - 19

HỢP TÁC NGHỊ VIỆN TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HỒI PHỤC KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID - 19

Trong phiên làm việc nhóm tại Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA (AIPA Caucus) lần thứ 11 do Quốc hội Philipines...

5 liên quan

KHAI MẠC HỘI NGHỊ NHÓM TƯ VẤN AIPA LẦN THỨ 11

KHAI MẠC HỘI NGHỊ NHÓM TƯ VẤN AIPA LẦN THỨ 11

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020, được sự đồng ý của Phó Chủ tịch Thường...

5 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành AIPA đã thông qua đề cử Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân làm Phó...

26 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Tối 25/8, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 40...