Người đang khiến Apple, Google phải e sợ

Người đang khiến Apple, Google phải e sợ

Trong 5 năm, Microsoft già cỗi do Nadella dẫn dắt đã hồi xuân mạnh mẽ, có lúc vượt qua cả Apple về vốn hóa...

Kỷ nguyên 'Internet of things' và sự cáo chung của KHXH&NV?

Kỷ nguyên 'Internet of things' và sự cáo chung của KHXH&NV?

Chúng ta đang trong một thế giới hỗn loạn. Cách mạng kỹ thuật, công nghệ diễn ra nhanh trong hai thập kỷ qua...

Tiến sĩ Việt có đột phá pin mặt trời: Khích lệ nhưng...

Tiến sĩ Việt có đột phá pin mặt trời: Khích lệ nhưng...

Tiến sĩ người Việt Nguyễn Trọng Hiếu tại Australia đã có một phát hiện mang tính đột phá với pin mặt trời,...

3 liên quan

Tiến sĩ Việt công bố đột phá về pin mặt trời

Tiến sĩ Việt công bố đột phá về pin mặt trời

Nhóm nghiên cứu người Việt ở Australia đã công bố một loạt phát hiện mang tính chất đột phá với ngành công...

3 liên quan

Phát hiện mới về năng lượng Mặt trời của nhóm người Việt tại Australia

Phát hiện mới về năng lượng Mặt trời của nhóm người Việt tại Australia

Nhóm nghiên cứu của tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiếu tại Australia đã công bố một loạt phát hiện đột phá có thể giúp...

Nhóm nghiên cứu người Việt công bố một loạt phát hiện đột phá

Nhóm nghiên cứu người Việt công bố một loạt phát hiện đột phá

Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu tại Đại học Quốc gia Australia (ANU), trường đại học hàng đầu...

3 liên quan