Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu

Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu

Sáng 2/7, tại Hà Nội khai mạc diễn đàn Giáo dục vì Sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO...

8 liên quan

'Nhiều câu hỏi chúng tôi phải đối mặt khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới'

'Nhiều câu hỏi chúng tôi phải đối mặt khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới'

'Nhiều câu hỏi chúng tôi phải đối mặt khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới' là chia sẻ của Bộ...

8 liên quan

Giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu

Ngày 2/7, tại Hà Nội đã diễn đàn Giáo dục vì Sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu của UNESCO 2019...

Việt Nam lần đầu tổ chức Diễn đàn giáo dục vì sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu

Sáng nay (2/7), Diễn đàn Giáo dục vì Sự Phát triển Bền vững và Công dân Toàn cầu của UNESCO năm 2019 đã...

2 liên quan

Hàng trăm chuyên gia khắp thế giới đến Việt Nam bàn về giáo dục

Dự kiến khoảng 300-350 đại biểu từ tất cả các khu vực trên thế giới sẽ đến Việt Nam dự Diễn đàn Giáo dục vì...