Yên Bái: Tổ chức đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi khảo sát thị trường tại Trung Quốc

Yên Bái: Tổ chức đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi khảo sát thị trường tại Trung Quốc

Trong thời gian từ ngày 05/9 đến ngày 13/9/2018 Sở Công thương Yên Bái tổ chức đoàn cán bộ quản lý và lãnh...

1 liên quan

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Ngoài những mặt tích cực, quá trình triển khai cơ chế một cửa quốc gia vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại...

3 liên quan

Khu vực tư nhân sẽ là động lực chính tích cực cải thiện tương lai của ASEAN

Khu vực tư nhân sẽ là động lực chính tích cực cải thiện tương lai của ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN, PwC đã đưa ra Báo cáo 'Tương lai của ASEAN – Thời khắc...

95 liên quan

Hàn Quốc cởi mở trước các sáng kiến khu vực

Hàn Quốc cởi mở trước các sáng kiến khu vực

Hàn Quốc hoan nghênh các sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác cùng có lợi trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình...

149 liên quan

Một bước tiến vừa phải tiến tới COC

Một bước tiến vừa phải tiến tới COC

Ngày 3/8, tại Singapore, Ngoại trưởng của 10 quốc gia ASEAN cùng đồng cấp Trung Quốc đã công bố Văn Bản Đàm...

'ASEAN – một phần quan trọng và đang phát triển của thế giới'

'ASEAN – một phần quan trọng và đang phát triển của thế giới'

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) 51 và các hội nghị liên quan, Ngoại trưởng Mike...

Một số chương trình phát sóng ngày 9-8

06:30 Thời sự / 07:30 Ký sự 9 cửa sông Rồng: Khám phá đất nước Triệu Voi - Tập 1: Ðường đến Nam Lào / 09:00...