Chấn động, Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng độc hại

Chấn động, Công ty Rạng Đông thừa nhận dùng thủy ngân lỏng độc hại

Văn bản của UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều 30/8 nêu: 'Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã nghiên...

1488 liên quan

12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có thủy ngân vượt 6,1 lần ngưỡng cho phép

12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có thủy ngân vượt 6,1 lần ngưỡng cho phép

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết 12/13 mẫu bùn sông Tô Lịch cách cống xả Công ty Rạng Đông 1km có lượng...

27 liên quan

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông gian dối thông tin

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông gian dối thông tin

Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo Công ty, Công ty Công...

27 liên quan

Cần thêm thời gian để theo dõi

Cần thêm thời gian để theo dõi

Đo nồng độ thủy ngân, mức độ ô nhiễm cũng như mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, sức khỏe con người sau...

1488 liên quan

Cháy nhà máy Rạng Đông: Hai lần gian dối thông tin?

Cháy nhà máy Rạng Đông: Hai lần gian dối thông tin?

Trong thư xin lỗi của mình Công ty Rạng Đông cũng không hề đề cập đến việc toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh...

1488 liên quan